Aktueel

Het Senioren Journaal

Het Senioren Journaal is vanaf nu ook digitaal te lezen


Vanaf 19 juni het gehele programma van de Zomerschool voor Senioren 2018 op deze website.
U kunt het hele programma vinden onder de Kop Organisatie/zomerschool

Inschrijven voor de zomerschool voor Senioren 2018 alleen persoonlijk op 5 juli
's morgens van 10.00 tot 12.00 uur, en 's middags van 13.00 tot 15.00 uur
locatie Almelo Sociaal, Grotestraat 174, Neem uw inschrijfformulier mee.
Op vertoon van uw ledenpas zijn de kosten € 5,-per dagdeel. Niet leden van een ouderenbond
zijn ook van harte welkom maar betalen €7,- per dagdeel.
Wij verzoeken u contant met gepast geld te betalen
Wij beschikken niet over een pinautomaat.


Het Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen (COSBO) is het overkoepelend orgaan van de drie ouderenbonden in Almelo.

De Stichting COSBO is aangesloten bij Almelo Sociaal en samen met andere vrijwilligersorganisaties, waaronder de BGA(Belangengroep Gehandicapten Almelo) de KRA (Kliënten Raad Almelo) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) adviesraad, zetten zij zich in voor mensen die in een sociaal economisch en/of maatschappelijk kwetsbare positie verkeren. 

Momenteel zijn wij op zoek naar een kandidaat voor de functie

notulist/e

Van hem of haar verwachten wij

* Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en schrift
* Kennis van, en in het bezit van een computer
* Beschikken over voldoende vrije tijd
* Tenminste 1 x per maand beschikbaar
* Zo mogelijk vanaf 1 juli inzetbaar

Voor deze functie ontvangt u een kleine vergoeding. 
Heeft u interesse voor deze functie stuur dan een mail naar;
cosbo@almelosociaal voorzien van uw naam adres en telefoonnummer
en wij nemen z.s.m. contact met u op.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De 3 bonden hebben een gezamenlijk nieuwsblad het  "Senioren Journaal".
Hierin heeft elke bond haar eigen pagina's die worden aangevuld met actuele onderwerpen,

De redactie bestaat uit:

Roel Dragt               (OVA)            secretaris
Tonnie Frazer           (KBO)            penningmeester
Miny Vogelgsang      (KBO)            redactielid
 
Op 12 juni 2018 is onze eindredacteur dhr. Eddy Kolfoort na een kort ziekbed overleden. 
Wij als redactie betreuren dit zeer en zullen hem dan ook erg missen.
Wij hebben samen met familie en vrienden afscheid van hem genomen op maandag 18 juni
Dat Eddie moge rusten in vrede. De familie wensen wij kracht en sterkte om dit verlies te verwerken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Elke maandag en woensdagmorgen wordt er bij Almelo Sociaal aan de grote straat zuid 174 een zorgspreekuur
gehouden waar u terecht kunt met al uw vragen betreffende o.a. Huisvesting, 
mobiliteit, levensvragen, zinvolle bezigheden etc.
Op iedere vrijdagmorgen kunt u terecht met vragen over uw financiële situatie tijdens het spreekuur van de KRA
 
De spreekuren vinden plaats wekelijks, van 10.00 tot 12.00 uur.
U kunt hiervoor het beste een afspraak maken, tel; 0546-456909

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------