Organisatie‎ > ‎

Infomarkt op de Koornmarkt

Vanaf 1 oktober 2003 is het inmiddels de gewoonte om op een zaterdag rondom de dag van de ouderen een informatiemarkt te organiseren op de Koor'n markt voor alle ouderen in Almelo door St. COSBO Almelo, het overkoepelend orgaan van de plaatselijke afdelingen KBO, OVA, en PCOB


Op deze markt geven thuiszorgorganisaties, woningstichtingen, patiëntenverenigingen, gemeente, welzijnsorganisatie en bedrijven, voorlichting op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan senioren.


De Infomarkt voor Ouderen 2017

Deze werd dit jaar gehouden op zaterdag 30 september vanaf 11.00 uur.  

Helaas waren de weergoden ons zeer slecht gezind dit jaar. Het water kwam dan ook met bakken uit de hemel.
Daarom besloot de organisatie om de markt in overleg met de standhouders om 14.00 uur te beëindigen.
Ook het Shantykoor "de Oostvaarders" welke ieder jaar voor entertainment zorgt moest besluiten om niet op te treden.
Een woord van dank aan alle standhouders die ondanks de regen toch besloten deel te nemen mag zeker niet ontbreken.
Zoals ook de opening door wethouder mw. Irene te Seldam vanonder een paraplu
Het kopje koffie dat ook dit jaar weer werd aangeboden door firma Neuteboom, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank
bracht toch nog wat innerlijke warmte en gezelligheid. Door de onophoudelijke regen moeten we het helaas doen met
de foto's uit 2016

Een terugblik op de markt in 2016  
De wethouder werd verwelkomt door de nieuwe voorzitter van St. COSBO, 
mw. Lily Altena, hier samen op de foto met 
mw. Lucy Legebeke dit dit al vele jaren namens ons organiseerd
 
                                           Er was voldoende informatie!        Met dank aan onze vrijwilligers!


De Koffie werd ook dit jaar weer gedoneerd door firma Neuteboom 
waarvoor natuurlijk weer onze hartelijke dank!