Organisatie‎ > ‎

Infomarkt op de Koornmarkt

Vanaf 1 oktober 2003 is het inmiddels de gewoonte om op een zaterdag rondom de dag van de ouderen een informatiemarkt te organiseren op de Koor'n markt voor alle ouderen in Almelo door St. COSBO Almelo, het overkoepelend orgaan van de plaatselijke afdelingen KBO, OVA, en PCOB


Op deze markt geven thuiszorgorganisaties, woningstichtingen, patiëntenverenigingen, gemeente, welzijnsorganisatie en bedrijven, voorlichting op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan senioren.


De Infomarkt voor Ouderen 2018

Wordt dit jaar gehouden op zaterdag 29 september van 11.00 tot 1600 uur
Er hebben zich al meerdere deelnemers ingeschreven
Wilt u ook deelnemen als organisatie of instantie, stuur dan een mail naar het secretariaat
van de COSBO, cosbo@almelosociaal.nl en we nemen z.s.m. contact met u op.
Deelnemers aan de infomarkt in 2017, hebben van ons een uitnodiging per mail ontvangen.

Er hebben zich tot nu toe 12 organisaties aangemeld voor deelname in 2018
Mocht u nog niet gereageerd hebben... Dan krijgt u t.z.t. een herinnering! 

Een terugblik op de markt in 2016  
De wethouder werd verwelkomt door de nieuwe voorzitter van St. COSBO, 
mw. Lily Altena, hier samen op de foto met 
mw. Lucy Legebeke dit dit al vele jaren namens ons georganiseerd heeft maar het nu overgedragen heeft aan 
anderen die dit met dezelfde toewijding overnemen. 
                                           Er was voldoende informatie!        Met dank aan onze vrijwilligers!


De Koffie werd ook dit jaar weer gedoneerd door firma Neuteboom 
waarvoor natuurlijk weer onze hartelijke dank!