Participatie‎ > ‎Seniorenraad‎ > ‎

Seniorenraad

Verslag symposium Levensloop bestendig Wonen op donderdag 6 april 2017 in het stadhuis van Almelo


 Flexibiliteit.  Dat was donderdagmiddag 6 april 2017 het meest gebruikte woord tijdens het symposium levensloopbestendig wonen, georganiseerd door de werkgroep Wonen van de Seniorenraad Almelo.

Want heel veel mensen willen als ze ouder worden, graag blijven wonen in het huis waaraan ze gehecht zijn. Maar dan moet het huis er wel geschikt voor zijn. Dan moet het op lichamelijke beperkingen aangepast zijn of daarop aangepast kunnen worden (bv met een traplift, verhoogd toilet, drempelloos, grote badkamer). En als dat niet kan, wil menigeen toch wel graag in een ander huis in de eigen buurt of wijk blijven wonen, of - als dat niet kan - in de eigen stad.

Dat betekent dat er op drie niveaus flexibiliteit moet zijn in het woningbestand: op het niveau van de woning voor mensen die vooral aan hun woning gehecht zijn, op het niveau van de buurt/wijk voor mensen die vanwege hun contacten daar willen blijven wonen en op het niveau van de stad voor mensen die aan hun woonplaats verknocht zijn.


Professor Peter Boelhouwer, hoogleraar housing systems aan de TU Delft, had het allemaal in een doorwrocht betoog uiteen willen zetten. Maar een uur voor aanvang van het symposium moest hij – op weg naar Almelo – laten weten dat het echt niet ging. Hij was ziek.  Dat was schrikken. Zoals voorzitter Wil van Engeland zei, toen hij dat bericht kreeg: ‘Ik stond dan wel op de negentiende verdieping van het stadhuis, maar ik ik kon wel door de grond zakken’.

Maar dagvoorzitter Rob Franken bleek niet voor een gat te vangen. Tijdens de voorbereiding had hij twee keer met Boelhouwer gesproken, en hij presenteerde  voor de vuist weg een knappe samenvatting aan de circa 80 (!) aanwezigen.  De drie O’s (van: onderzoek, ondernemen en overheden), daar draait het volgens Boelhouwer bij monde van Franken om. Onderzoek naar wat bewoners willen, naar wat de trends zijn in de samenleving, ondernemers die in letterlijke zijn uitvoering geven aan die wensen/trends en overheden die de kaders moeten scheppen.

Directeur Johan Riezebos van Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen was er voor de o van ondernemen. In een mooi betoog stelde hij de vraag aan de orde: wat is levensloopbestendig bouwen/wonen? Voor de een is het al mooi als er een bed in de

woonkamer kan staan, een ander verstaat daaronder een huis  met een slaap- en badkamer op de begane grond, een derde denkt aan volledige domotica.

Maar  pas op -  waarschuwde Riezebos - denk niet dat je nu al weet hoe de samenleving eruit zal zien  over tien jaar. Ter illustratie liet hij een filmpje zien uit 1998 (!) waarin allerlei mensen vertellen dat ze er niet over denken een mobiele telefoon te nemen, ‘want het is niet nodig om overal en altijd bereikbaar te zijn’.

Daarom, aldus Riezebos:  bouw zó flexibel, dat een huis ook aangepast kan worden aan wensen waaraan we wellicht nu (nog) niet denken.  Met andere woorden:  ‘Als we levensloopbestendig willen bouwen, moeten we toekomstbestendig bouwen’.

Aan Peter van der Hout (directeur Beter Wonen Almelo) en Mark Weering (manager Wonen van Sint Joseph Almelo) was vervolgens de taak te vertellen over de visie van de woningcorporaties op levensloopbestendigheid van woningen.

Daarbij draait het in hun geval niet zozeer om het bouwen, maar vooral om het renoveren van huizen. Een grote maatschappelijke taak, want zoals Weering met cijfers illustreerde: circa 40 procent van de huurders van Sint Joseph is boven de 60, en daarvan circa 6 procent boven de 85. Het zal niet zo kunnen zijn, dat alle woningen van de corporaties volledig levensloopbestendig gerenoveerd kunnen worden, maar een nader te bepalen percentage wel.  Graag willen de corporaties daar niet alleen de bewoners, maar ook bijvoorbeeld de zorginstellingen, bij betrekken, aldus Van der Hout en Weering.

Tenslotte was het wethouder Christien van Wijk die namens de o van gemeentelijke overheid aangaf dat ook het gemeentebestuur het principe van  levensloopbestendig wonen/bouwen/renoveren onderschrijft, en daarbij zoveel mogelijk partijen wil betrekken. ‘Samen kijken naar wat nodig, mogelijk en wenselijk is’, aldus Van Wijk.

Zodat niets meer een mooi slot van het symposium in de weg stond. Iedereen schaarde zich achter het tevoren opgestelde manifest ‘De bewoner centraal’,  waarin het gaat om de maatschappelijke behoefte aan flexibiliteit op de woningmarkt . Het doel is, zo verwoordt het manifest, meer woningen in Almelo geschikt te maken voor levensloopbestendig wonen, zowel bij nieuwbouw als bij renovatieprojecten. Bij dit proces worden  zoveel mogelijk partijen betrokken (van bewoners tot sociale wijkteams, van openbaar bestuur tot zorgsector).

De tot slot gemaakte foto van de Almelose ‘hoofdrolspelers’  op het symposium werd  de zichtbare herinnering  zijn aan de gemaakte afspraken.

Verslaggever Albert Holterman

Symposium LEVENSLOOPBESTENDIG

Bouwen EN WONEN

7-4-2017

manifest, “de bewoner centraal”

1.      Achtergrond en beschrijving van project

Er is een sterke maatschappelijke behoefte aan flexibiliteit op de woningmarkt waarbij de woning snel, relatief eenvoudig en tegen een aanvaardbare prijs aanpasbaar is voor nieuwe woonwensen in een volgende levensfase van de bewoner. De seniorenraad stelt zich ten doel om relevante partners te bewegen tot een gezamenlijke politieke huisvestingsagenda met leef- en woonperspectief van de Bewoner als vertrekpunt.

2.      Bereik van project

Het voorliggende doel is om meer woningen in Almelo geschikt te maken voor levensloopbestendig wonen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds nieuwbouwprojecten en anderzijds grote renovatietrajecten. In Almelo zal in de komende jaren het accent vooral liggen op ingrijpende renovaties van woningbestanden.

3.      Belangrijkste vereisten

 

De flexibiliteit van het woningbestand wordt op drie niveaus verbeterd,

1.   Op niveau van de woning voor mensen die vooral woning-gebonden zijn,

2.   Op niveau van buurt en/of wijk voor mensen die wijk-gebonden zijn,

3.   Op niveau van de stad voor mensen die stad-gebonden zijn.

4.      Uitgangspunten

·       Een nader overeen te komen percentage van de woningen wordt levensloopbestendig aangepast.

·       Daarbij wordt overwogen om met behulp van een pilot nadere ervaring op te doen en praktische kennis en expertise te verwerven. 

·       Investeren aan de voorkant van processen bij nieuwbouw danwel bij ingrijpende renovaties, leidt tot besparingen aan de achterzijde, bij realisatie van woningaanpassing.

o    Voor efficiënte bekostiging bijvoorbeeld vanuit de WMO een interessant punt van onderzoek.

·       Daarnaast wordt de overlast en de tijdsspanne van het bouwproces sterk beperkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5.      Betrokken partijen

Een breed scala van partijen wordt in dit proces betrokken. Te denken valt aan,

·       Corporaties

·       Consumentenorganisaties

·       Sociale wijkteams

·       Bewoners

·       Particuliere eigenaren

·       Zorgsector

·       Planologen

·       Bouwsector

·       Openbaar bestuur

6.      Stap 1: scannen is kennen

Randvoorwaarde voor toekomstgericht beleid is een tweevoudige scan, te weten,

·       Een scan van het woningbestand: ken uw woningvoorraad,

·       Een scan van de bewoners: ken uw inwoners.

7.      Stap 2: ontwerpen en plannen

·       Een project binnen de stad wordt aangewezen als pilot “levensbestendig” wonen.

·       Het onder 4 genoemde percentage wordt met een zekere bandbreedte vastgesteld.

·       Aan betrokken partners wordt gevraagd een planontwerp te maken.

8.      Stap 3: bouwen en realiseren

·       Prijs, kwaliteit en levertijd worden overeengekomen.

9.      Besluitvorming

Partijen die betrokken zijn geweest bij het opstellen van dit manifest stellen zich ten doel om levensbestendig bouwen en wonen systematisch en structureel op de agenda te plaatsen van het overleg “Prestatieafspraken 2018”.  

Vraagstelling: zijn de corporaties en de gemeente Almelo bereid om dit manifest op verzoek van de Seniorenraad voor dat overleg in te brengen en te agenderen?

Reactie: Ten overstaan van de vele aanwezigen in de volle zaal hebben de gemeente Almelo, de beide woningbouwcorporaties St. Joseph Almelo en Beter Wonen Almelo en de huurdersbelangenorganisaties verklaard dit manifest en de achterliggende motieven en overwegingen te agenderen en te bespreken in het overleg, “Prestatieafspraken 2018” e.v. jaren.Naamloos

Geplaatst 8 feb. 2018 06:36 door Miny Vogelgsang


Beleidsplan

Geplaatst 6 nov. 2015 03:15 door Miny Vogelgsang   [ 6 nov. 2015 04:16 bijgewerkt ]

Hier het beleidsplan van de Seniorenraad als bijlage.

Met een overzicht in bijlage 2 van de deelnemers in de Seniorenraad

Naamloos

Geplaatst 6 nov. 2015 03:03 door Miny Vogelgsang   [ 8 nov. 2017 04:39 bijgewerkt ]


1-3 of 3